Visie + missie

Onze visie, missie en kernwaarden zijn de pijlers van ons onderwijs. Het geeft richting aan de keuzes die we maken en is terug te zien in de dagelijkse praktijk  

Visie

Onze kinderen zijn voorbereid op de snel veranderende maatschappij. Wij realiseren een brede talentontwikkeling op onze scholen. Wij bieden passend onderwijs voor elk kind. 

De begeleiding, de scholing en vaardigheden van ons personeel zijn afgestemd op de ontwikkeling van de scholen. Wij bieden een optimale werkomgeving waarin we werken aan deskundigheidsbevordering en mobiliteit, die leiden tot het welzijn van onze mensen. 

Voor alle betrokkenen (kind - ouders - team) staan onze kernwaarden en eigenaarschap centraal. 

Wij realiseren door inzicht en samenwerking een sluitende exploitatie, we doen het met de middelen die we hebben. Ter bevordering van het primaire proces werken we binnen en buiten de scholen doelgericht samen. 

Samen met onze ouders realiseren we een partnerschap ieder vanuit hun eigen verantwoordelijkheid. 

Missie

Samen bouwen aan de toekomst, met oog voor ieder kind.