@media (min-width: 1200px) { .navbar-expand-xl .navbar-nav { margin-right: 2rem; } }

Visie + missie

Onze visie, missie en kernwaarden zijn de pijlers van ons onderwijs. Het geeft richting aan de keuzes die we maken en is terug te zien in de dagelijkse praktijk  

Visie

Onze kinderen zijn voorbereid op de snel veranderende maatschappij. 

Wij realiseren een brede talentontwikkeling op onze scholen. 

Wij bieden passend onderwijs voor elk kind. 

School en ouders realiseren een partnerschap ieder vanuit hun eigen verantwoordelijkheid. 

De begeleiding, de scholing en vaardigheden van ons personeel zijn afgestemd op de ontwikkeling van de scholen. 

Wij bieden een optimale werkomgeving waarin we werken aan deskundigheidsbevordering en mobiliteit, die leiden tot het welzijn van onze mensen. 

Wij stellen de kernwaarden en eigenaarschap centraal, bij alle betrokkenen. 

Wij realiseren door inzicht en samenwerking een sluitende exploitatie, we doen het met de middelen die we hebben. 

Ter bevordering van het primaire proces werken we binnen en buiten de scholen doelgericht samen. 

Missie

Samen bouwen aan de toekomst, met oog voor ieder kind.