Meierij

 

Samenwerkingsverband Primair Onderwijs (SWV PO) De Meierij zorgt dat alle kinderen een passende plek in het onderwijs krijgen.

Het samenwerkingsverband is actief in de gemeenten Den Bosch, Vught, Boxtel, Haaren, Sint-Michielsgestel, Meierijstad (Schijndel), Zaltbommel en Maasdriel. In totaal zijn dit 109 basisscholen, 1 speciale basisschool en 6 scholen voor speciaal onderwijs. SWV PO De Meierij is verantwoordelijk voor het bieden van Passend Onderwijs en ondersteuning aan ongeveer 27.500 leerlingen.

Dankzij de Wet Passend Onderwijs hebben alle leerlingen in Nederland, onder wie de leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte, recht op een passende onderwijsplek. Zodra een leerling bij een school wordt aangemeld, is het schoolbestuur verantwoordelijk om passend onderwijs en basisondersteuning te bieden. Dat valt onder de zorgplicht van de school. Als een schoolbestuur het niet alleen kan, regelt zij de ondersteuning met behulp van de samenwerkingspartners in ons samenwerkingsverband. Alle basisscholen hebben een schoolondersteuningsprofiel. De basiskwaliteit en basisondersteuning die de scholen bieden, moeten tenminste voldoen aan de binnen het samenwerkingsverband gestelde normen en criteria. Samen met ouders wordt er een ontwikkelingsperspectief opgesteld voor elk kind dat een extra ondersteuningsbehoefte heeft.

De missie van het samenwerkingsverband is om alle kinderen van 0-14 jaar dicht bij huis passend onderwijs en passende ondersteuning te bieden. Op die manier kan een kind zich ononderbroken en optimaal ontwikkelen.Het samenwerkingsverband biedt diverse arrangementen die uitgaan van de mogelijkheden en talenten van het kind. De insteek is om resultaatgericht te werken met ouders, instellingen en gemeenten. Respect voor diversiteit en identiteit staat daarbij altijd centraal.