@media (min-width: 1200px) { .navbar-expand-xl .navbar-nav { margin-right: 2rem; } }

Oudervereniging

Ouders nemen op onze school een belangrijke plaats in. Om alle jaarlijkse activiteiten te kunnen organiseren is de ondersteuning door betrokken ouders van belang. Hulp van ouders is onder andere gewenst bij activiteiten zoals de Willibrordusdag, Sinterklaas, Kerstmis, Carnaval en de Koningsspelen. Onze ouders worden aangestuurd door de oudervereniging. De oudervereniging komt zes keer per schooljaar bijeen en dit schooljaar zijn 2 leerkrachten aanspreekpunt en afwisselend aanwezig bij de vergaderingen.

De leden van de oudervereniging

Voorzitter                           Margot van Ingen
Secretariaat Marco van Biljouw
Penningmeester Marloes van Schijndel
Groepsouder groep 1-2 Jill Timmermans en Danique van Kempen
Groepsouder groep 2-3 Ilona Breukhoven en Annemarie Hulsen
Groepsouder groep 4-5 Davinia van der Lee en Eveline van Oers
Groepsouder groep 5-6 Yvonne van Beek en Hilde van Schijndel
Groepsouder groep 7 Maggy van de Aker en Marianne Olislagers
Groepsouder groep 8 Elke van Kempen en Noor Janssen

Op 18 september houden wij de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering voor alle ouders. Hierbij houden wij u op de hoogte over:

· de activiteiten die het afgelopen jaar zijn ondernomen,

· inzicht in de financiën,

· de (nieuwe) samenstelling van de oudervereniging.

Van alle ouders wordt een vrijwillige bijdrage van € 30,00 per kind gevraagd. Dit om de activiteiten uit te voeren die door het Ministerie van Onderwijs niet worden ondersteund. Rekeningnummer Oudervereniging: NL25 RABO 0155 441 426.

Indien een kind in de loop van het schooljaar op school komt, na 1 januari, geldt een vrijwillige bijdrage van €20,00. Mocht u problemen hebben met de betaling , dan kunt u altijd contact opnemen met de penningmeester of de directrice van de school: Annelies Jacobs.

Sinds schooljaar 2020-2021 staan er kledingcontainers op het speelplein voor de school. De opbrengsten van de kledinginzameling zijn voor diverse activiteiten en schoolvieringen.

De vergaderingen van de oudervereniging in 2023-2024: De vergaderingen zijn openbaar en worden gehouden in de teamkamer van de school.

Heeft u nog vragen? U kunt terecht bij de bestuursleden van de oudervereniging, zij helpen u graag. 

Het emailadres is: or.willibrordus@cadansprimair.nl