@media (min-width: 1200px) { .navbar-expand-xl .navbar-nav { margin-right: 2rem; } }

Ouderraad

De oudervereniging

Ouders nemen op onze school een belangrijke plaats in. Om alle jaarlijkse activiteiten te kunnen organiseren is de ondersteuning door betrokken ouders van belang. Hulp van ouders is onder andere gewenst bij activiteiten zoals de Willibrordusdag, Sinterklaas, Kerstmis, Carnaval en de Koningsspelen. Onze ouders worden aangestuurd door de oudervereniging. De oudervereniging komt zes keer per schooljaar bijeen en dit schooljaar zijn 2 leerkrachten aanspreekpunt en afwisselend aanwezig bij de vergaderingen.

De leden van de oudervereniging

Voorzitter                                       Margot van Ingen
SecretariaatMarco van Biljouw
PenningmeesterMarloes van Schijndel
Groepsouder groep 1-2vacatures (tijdelijk Marloes van Schijndel)
Groepsouder groep 3-4Davinia van der Lee en Eveline van Oers
Groepsouder groep 4-5Suzanne Hofman en Moniek Groenendaal
Groepsouder groep 6Maggy van den Aker en Marianne Olislagers
Groepsouder groep 7Elke Groenendaal en Noor Janssen
Groepsouder groep 8Ivonne Janssen en Eefje Bergman

Op 19 september houden wij de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering voor alle ouders. Hierbij houden wij u op de hoogte over:

· de activiteiten die het afgelopen jaar zijn ondernomen,

· inzicht in de financiën,

· de (nieuwe) samenstelling van de oudervereniging.

Van alle ouders wordt een vrijwillige bijdrage van € 30,00 per kind gevraagd. Dit om de activiteiten uit te voeren die door het Ministerie van Onderwijs niet worden ondersteund. Rekeningnummer Oudervereniging: NL25 RABO 0155 441 426.

Indien een kind in de loop van het schooljaar op school komt, na 1 januari, geldt een bijdrage van €15,00. Mocht u problemen hebben met de betaling , dan kunt u altijd contact opnemen met de penningmeester of de directrice van de school: Annelies Jacobs.

Sinds schooljaar 2020-2021 staat er weer een kledingcontainer op het speelplein voor de school. De opbrengsten van de kledinginzameling zijn voor diverse activiteiten en schoolvieringen.

De vergaderingen van de ouderraad in 2022-2023:

20 oktober

17 januari

13 maart

23 mei

22 juni

De vergaderingen zijn openbaar en worden gehouden in de koffiekamer van de school, mits de coronamaatregelen dit toelaten.

Heeft u nog vragen? U kunt terecht bij de bestuursleden van de oudervereniging, zij helpen u graag. Het emailadres is: or.willibrordus@cadansprimair.nl