Ouderraad

De Oudervereniging

Ouders nemen op onze school een belangrijke plaats in. Om alle jaarlijkse activiteiten te kunnen organiseren is de ondersteuning door betrokken ouders van belang. Hulp van ouders is onder andere gewenst bij activiteiten zoals: Willibrordusdag -  Sinterklaas - Kerstmis  - Carnaval  - Koningsspelen. Onze ouders worden aangestuurd door de Ouderraad. De Ouderraad komt zes keer per schooljaar bijeen en een  leerkracht is aanspreekpunt en aanwezig bij de vergaderingen.

De leden van de oudervereniging

Voorzitter                                       Jane van Gaal
SecretariaatNicole Kerkhof-Kivits
PenningmeesterJudtith van der Bruggen
Groepsouder groep 1-2Yolan van den Berg en Davinia van der Lee
Groepsouder groep 3-4Moniek Groenendaal en Suzanne Hofman
Groepsouder groep 4-5Marianne Olislagers en Elke Groenendaal
Groepsouder groep 6Ivonne Janssen en Eefje Bergman
Groepsouder groep 7Monique Looman en Eveline van Oers
Groepsouder groep 8Afke Spikmans en Esther van de Sande

Aan het begin van ieder schooljaar houden wij de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering voor alle ouders. Hierbij houden wij U op de hoogte over:

  • de activiteiten die het afgelopen jaar zijn ondernomen,
  • inzicht in de Financiën,
  • de (nieuwe) samenstelling van de Ouderraad.

Van alle ouders wordt een vrijwillige bijdrage van € 30,00 per kind gevraagd. Dit om de activiteiten uit te voeren die door het Ministerie van Onderwijs niet worden ondersteund.Rekeningnummer OR: NL25 RABO 0155 441 426

Indien een kind in de loop van het schooljaar op school komt, geldt een andere bijdrage.Mocht U problemen hebben met de betaling , dan kunt U altijd contact opnemen met de penningmeester: Judith van der Bruggen of de directie van de school: Wilma van der Pol.

Sinds schooljaar 2020-2021 staat er weer een kledingcontainer op het speelplein voor de school. De opbrengsten van de kledinginzameling zijn voor diverse activiteiten en schoolvieringen.

De vergaderingen van de ouderraad in 2021-2022:

  
  
  
  
  
  

De vergaderingen zijn openbaar en worden gehouden in de hal van de school, mits de coronamaatregelen dit toelaten.

Heeft U nog vragen? U kunt terecht bij de bestuursleden van de Oudervereniging, zij helpen u graag.

Het emailadres is: or.willibrordus@cadansprimair.nl