Jeelo-school

Een Jeelo-school heeft als doel alle leerlingen meer te laten leren. Jeelo staat voor: Je Eigen Leeromgeving.

In twaalf projecten worden de wereld-oriënterende vakken aardrijkskunde, geschiedenis en natuur, techniek, kunstzinnige oriëntatie, leefstijl, EHBO en verkeer aangeboden.

Leerlingen leren niet meer in vakken, maar gaan maatschappelijk betrokken aan de slag in projecten. Ze benutten elkaars talenten en léren leren.

https://www.youtube.com/watch?v=7TJH5t95W_I

Ons eerste thema is Omgaan met elkaar. 

Een mooi thema om een schooljaar mee te beginnen, in combinatie met de Gouden Weken, waarin we veel aandacht besteden aan het vormen van een groep, routines met elkaar ontwikkelen, etc. 

 

Een Jeelo-school werkt altijd vanuit drie pijlers:

  • Samen leven voor betrokkenheid
  • Samen werken voor competenties
  • Zelfstandig léren leren

Leeromgeving

Wij werken aan een leeromgeving waarin deze drie Jeelo-pijlers herkenbaar en evenwichtig aanwezig zijn. Wij maken daarin een ontwikkeling door.

 

We streven steeds naar een goedlopende organisatie. Dit doen we door:

  • het vormen van een ‘kartrekkersgroep’
  • het houden van teambijeenkomsten over de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van Jeelo-projecten
  • het bevorderen van competenties van leerkrachten voor het werken met Jeelo
  • het scheppen van voorwaarden voor de permanente ontwikkeling van Jeelo
  • van groep 1 tot en met 8 te werken aan hetzelfde project. We starten en sluiten af met een gezamenlijke activiteit

We zijn onderdeel van de zogeheten Jeelo-community. Daarin werken scholen en experts samen aan een permanent verbeteren van het basisonderwijs. We werken volgens een ervaringsspiraal: ervaringen delen, evalueren en hiervan leren.