@media (min-width: 1200px) { .navbar-expand-xl .navbar-nav { margin-right: 2rem; } }

Verlofformulier

U kunt verlof aanvragen voor uw kind door het formulier op school op te halen of te downloaden en in te vullen. Op het formulier kunt u lezen waar een verlofaanvraag aan moet voldoen. Bij wet is bepaald wat de mogelijkheden zijn. Ingrid zal zich bij twijfel laten informeren door de leerplichtambtenaar. 

Het formulier kan op school worden ingeleverd bij de Ingrid of u kunt het mailen naar i.peters@cadansprimair.nl