@media (min-width: 1200px) { .navbar-expand-xl .navbar-nav { margin-right: 2rem; } }

Leerlingenraad

Wij stellen graag onze leerlingenraad aan u voor:

Groep 5 Dion en Lenci  
Groep 6 Bryn en Fenne  
Groep 7 Teun en Lynn  
Groep 8 Suze en Danny  

 

Voorzitter Bryn
Vice voorzitter Lynn
Notulant Suze
O.b.v. Ingrid

Waarom een leerlingenraad?

 • De leerlingen hebben een eigen stem binnen de schoolorganisatie, ze ervaren dat ze meetellen.
 • Ze maken spelenderwijs kennis met democratische beginselen.
 • Het bevordert de betrokkenheid tussen school en leerlingen.
 • Leerlingen voelen zich verantwoordelijk voor schoolse zaken.
 • Leerlingen krijgen een beter inzicht in de organisatie van de school.
 • Het bevordert de kwaliteit van de schoolorganisatie.
 • De leerlingen ondervinden wat realistisch en haalbaar is
 • Het bevordert het actief burgerschap.

Vergaderdata schooljaar 2023-2024. 

 1. 22 september 2023 
 2. 27 oktober 2023
 3. 8 december 2023
 4. 26 januari 2024
 5. 23 februari 2024
 6. 29 maart 2024
 7. 15 mei 2024
 8. 7 juni 2024
 9. 28 juni 2024

 

Hoe is de organisatie?

 • Kinderen van groep 5-6-7-8 hebben zitting in de raad. Iedere groep zorgt voor twee afgevaardigden. Een afgevaardigde leerling zit twee jaar in de raad.
 • In het begin van het jaar worden verkiezingen gehouden. De leerlingen die voor het tweede jaar in de raad zitten begeleiden de verkiezingen mee. Ze gaan de verkiezingen voorbereiden en daarbij komende de volgende punten aan de orde:
 • Wat is de leerlingenraad;
 • Wat verwachten we van een lid;
 • Hoe verloopt de verkiezing;
 • Omgang met actuele punten.

De leerkracht van de groep maakt de beslissing wie er deel gaan nemen aan de leerlingenraad.

 • In elke groep worden 2 leerlingen (1 jongen+1 meisje) gekozen die het woord zullen voeren in de leerlingenraad. Er mogen geen plaatsvervangers in de ledenraad.
 • De leden kiezen in de eerste vergadering een voorzitter.
 • De agenda en notulen worden gepubliceerd op de website met eigen tabblad ‘leerlingenraad’.
 • De leerlingenraad komt minimaal 6 keer per jaar bij elkaar onder schooltijd.
 • De leden van de leerlingenraad lichten de besluiten van de leerlingenraad toe in hun eigen klas.

Waarover kan de leerlingenraad vergaderen?

 • De leerlingenraad neemt ideeën mee vanuit de klas. In de klas staat een ideeënbus.
 • Leden van de leerlingenraad worden aangesproken.
 • Leden van de leerlingenraad komen zelf met ideeën.
 • Onderwerpen kunnen zijn: het gebruik en de inrichting van het schoolplein, meedenken over schoolfeesten of vieringen en meedenken over schoolregels.

Waar en wanneer vergadert de leerlingenraad?

Een uur onder schooltijd. Dit schooljaar bijna allemaaal op de vrijdag van 11.30 tot 12.30, in de teamkamer/kantoor Ingrid