@media (min-width: 1200px) { .navbar-expand-xl .navbar-nav { margin-right: 2rem; } }

Leerlingenraad

Deze leerlingen zitten in de leerlingenraad.

Groep 5  
Groep 6  
Groep 7  
Groep 8  

Namens het team zit Lisa Brekelmans erin. De begeleider vanuit de ouders is

Waarom een leerlingenraad?

 • De leerlingen hebben een eigen stem binnen de schoolorganisatie, ze ervaren dat ze meetellen.
 • Ze maken spelenderwijs kennis met democratische beginselen.
 • Het bevordert de betrokkenheid tussen school en leerlingen.
 • Leerlingen voelen zich verantwoordelijk voor schoolse zaken.
 • Leerlingen krijgen een beter inzicht in de organisatie van de school.
 • Het bevordert de kwaliteit van de schoolorganisatie.
 • De leerlingen ondervinden wat realistisch en haalbaar is
 • Het bevordert het actief burgerschap.

Hoe is de organisatie?

 • Kinderen van groep 5-6-7-8 hebben zitting in de raad. Iedere groep zorgt voor twee afgevaardigden. Een afgevaardigde leerling zit twee jaar in de raad.
 • In het begin van het jaar worden verkiezingen gehouden. De leerlingen die voor het tweede jaar in de raad zitten begeleiden de verkiezingen mee. Ze gaan de verkiezingen voorbereiden en daarbij komende de volgende punten aan de orde:
 • -Wat is de leerlingenraad;-wat verwachten we van een lid;-hoe verloopt de verkiezing;-omgang met actuele punten.De leerkracht maakt de beslissing wie er deel gaan nemen aan de leerlingenraad.
 • In elke groep worden 2 leerlingen (1 jongen+1 meisje) gekozen die het woord zullen voeren in de leerlingenraad. Er mogen geen plaatsvervangers in de ledenraad.
 • De leden kiezen in de eerste vergadering een voorzitter.
 • De agenda en notulen worden gepubliceerd op de website met eigen tabblad ‘leerlingenraad’.
 • De leerlingenraad komt minimaal 6 keer per jaar bij elkaar onder schooltijd.
 • Bij iedere vergadering is er een leerkracht en een vertegenwoordiger van de ouders als adviseur/begeleider/vraagbaak aanwezig.
 • De leden van de leerlingenraad lichten de besluiten van de leerlingenraad toe in hun eigen klas.

Waarover kan de leerlingenraad vergaderen?

 • De leerlingenraad neemt ideeën mee vanuit de klas. In de klas staat een ideeënbus.
 • Leden van de leerlingenraad worden aangesproken.
 • Leden van de leerlingenraad komen zelf met ideeën.
 • Onderwerpen kunnen zijn: het gebruik en de inrichting van het schoolplein, meedenken over schoolfeesten of vieringen en meedenken over schoolregels.

Waar en wanneer vergadert de leerlingenraad?

 • Een uur onder schooltijd in het bibliotheek lokaal