Gezonde school

Onze school is gezond

Trots zijn we….op 15 april 2019 hebben we het vignet Gezonde School behaald. Met het vignet Gezonde School laten wij zien dat onze school voldoet aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door deskundigen.We zorgen zo voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving én hebben we aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van de leerlingen. Dit vinden wij belangrijk, omdat het allemaal bijdraagt aan een gezondere leefstijl, betere schoolprestaties en minder schooluitval.

Onze school heeft bovendien speciale aandacht voor het themacertificaat voeding. Hiervoor zetten we de volgende activiteiten in Het Nationaal Schoolontbijt, de lessen van Ik eet het beter, het EU-schoolfruitproject en de projecten van Jeelo. Daarnaast hebben we afspraken gemaakt over gezond eten en traktaties. Traktaties houden we klein en gezond. Kijk voor ideeën eens op deze site www.gezondtrakteren.nl/

Gezonde School is een samenwerking tussen diverse landelijke organisaties. Wilt u meer weten over (het vignet) Gezonde School? Kijk dan op www.gezondeschool.nl.