Informatie voor alle groepen

Praktische informatie voor alle groepen.

Op deze pagina vindt u schoolafspraken en informatie die voor alle groepen geldt.

In schooljaar 2023-2024: 

Inlooptijd:

Vanaf 8:20 uur gaat de eerste zoemer en mogen de kinderen binnenkomen. Ze gaan dan naar hun eigen lokaal en hebben dan tijd om met de leerkracht en klasgenootjes te praten. Ook is er gelegenheid om een werkje af te maken of te lezen. De kinderen van groep 1-2 mogen kiezen uit de werkjes die op de tafels liggen. Om 8:30 uur gaat de tweede zoemer en beginnen de lessen. U kunt uw kinderen afzetten bij de "kiss-and-ride zone" voor de school. Deze zone is niet bedoeld om te parkeren.

Lunchen op school

Op maandag, dinsdag en donderdag hebben we continurooster. De kinderen eten dan op school.Het samen eten vinden we een belangrijk moment tijdens de schooldag. Aandacht voor een gezonde lunch hoort daar bij. We stimuleren het eten van volkoren en bruin brood. Koek, snoep en chips mogen niet. Op de site van het voedingscentrum vindt u ideeën voor een gezonde broodtrommel. Voor meer informatie zie voedingscentrum

Drinken bij de lunch: De kinderen kunnen kiezen uit thee, melk of water.  We hebben ons ingeschreven voor het schoolmelkproject. Dertig weken lang wordt er, 3 dagen in de week, melk geschonken en het start vanaf week 45 in 2023. Dit is gratis. Het is ook mogelijk om thee te drinken. De kinderen brengen hiervoor een eigen beker mee. De thee wordt verzorgd door de school.

Allergie

In groep 2-3 zit een leerling met een extreme vorm van allergie voor pinda’s.
Inname van deze voedingsmiddelen kunnen, als er niet direct wordt ingegrepen, een dodelijke afloop hebben.

Ons verzoek aan u is: om uw kind 's ochtends geen pindakaas, muesli of notenbrood e.d. te laten eten, goed de handen met zeep te wassen en ook de mond goed met een vochtige doek af te nemen.
Kleine resten pindakaas kunnen grote problemen geven.
Geef uw kind dan ook geen pinda's of noten (pindakaas, mueslibrood) mee naar school.

We hopen dat u met ons meedenkt en alert bent op het niet meegeven van etenswaren waar pinda’s in verwerkt zijn. We willen graag dat alle kinderen veilig en gezond naar school kunnen, ook de kinderen met een allergie.

Vele manieren van leren

Op Willibrordus doen we ons best om onze kinderen gevarieerd les te geven. Kinderen actief te betrekken bij de lesstof. Een vorm daarvan is Coöperatief Leren (ook wel samenwerkend leren genoemd). Onze kinderen leren coöperatieve werkvormen. Het doel hierbij is dat de kinderen actief bezig zijn met de lesstof. Kinderen leren van en met elkaar. Ze werken in duo’s of in teams.Ook praten we over het werken met onze:- binnenstem, wanneer we stil werken- liniaalstem wanneer we iets zachtjes met elkaar bespreken- teamstem wanneer we verstaanbaar mogen zijn binnen ons eigen team- groepsstem, wanneer het voor de hele groep te horen mag zijn.

Speelplaatsen

Rondom de school liggen drie speelplaatsen. Tijdens de pauzes is er op de speelplaatsen voor en achter een surveillant. De kinderen van groep 1 tot en met 4 spelen op de speelplaats voor. De groepen 6 tot en met 8 spelen op de speelplaats achter. Groep 5 mag kiezen op welke speelplaats ze spelen.De kinderen mogen een klein stepje, of een skatebord meebrengen. Op afgesproken plaatsen mogen ze daarmee spelen. Daarnaast zijn er plaatsen waar ze balspelen kunnen doen. Groep 1-2 heeft extra momenten dat ze buitenspelen. Hiervoor is er de 3e speelplaats: de kleuterspeelplaats links van de school. Hier kunnen de kinderen o.a. op het klimrek, in de zandbak en is er uitdagend buitenspeelmateriaal.

Afspraken:

Pauze 10:15-10:30u en 12.15-12.30u

  • de kinderen van groep 1 tot en met 4 spelen op de speelplaats voor de school.
  • de kinderen van groep 6 tot en met 8 spelen op de speelplaats achter de school
  • de kinderen van groep 5 kiezen of ze op de speelplaats voor of achter spelen.

Pauze 12:15-12:45 uur

  • van 12:15 tot 12:30 uur spelen alle kinderen buiten.
  • van 12:30 tot 12:45 uur is er de gelegenheid voor kinderen om op een plek te spelen die "prikkelarm"is. Dit betekent dat hier geen balspelen worden gespeeld, of met stepjes wordt gereden. Dit is een plek waar het rustig moet zijn.  De plek wordt aangewezen door de leerkracht en besproken in de klas, en zal ook duidelijk aangegeven worden.

Er is een slecht-weer programma. Als de kinderen door de weersomstandigheden niet naar buiten kunnen, maken de leerkrachten per unit afspraken wat de kinderen mogen doen.

Foto's gemaakt door leerling Ries, 8 jaar.
Gymmen

De groepen 1 tot en met 8 gymmen twee keer in de week. Als de weersomstandigheden het toelaten gymmen de kinderen buiten. Ze nemen hiervoor gymkleding, gymschoenen en een handdoek mee. Het dragen van gymschoenen is verplicht. De groepen 1-2 gymmen ook twee keer in de week in de gymzaal. Zij hebben hiervoor gymschoenen nodig, die op school blijven.

Vieringen

Iedere groep heeft een keer in het schooljaar een viering. Op het podium laten de kinderen hun talenten zien. De andere groepen komen kijken. Ouders van de kinderen uit de groep die aan het optreden is zijn van harte welkom om bij de viering aanwezig te zijn. De vieringen zijn op vrijdag en er zijn twee uitvoeringen: 10:30 en 11:30 uur. De betreffende ouders krijgen hierover altijd nog een apart bericht van de groepleerkracht (in Parro).

We hebben ook schoolvieringen. Feesten die we met de hele school vieren en die zorgen voor het gevoel samen Williborordusschool te zijn.

We vieren: Sinterklaas, Kerstmis, Carnaval, Koningsspelen en Willibrordusdag (de verjaardagen van de leerkrachten).

 

Verjaardagen

Voor veel kinderen is het vieren van hun verjaardag op school een feestelijk hoogtepunt. De kinderen mogen, als ze jarig zijn, op school trakteren. De traktatie wordt door de werkgroep "gezonde school" verzorgt. De jarige job mag kiezen uit drie verschillende traktaties en mag deze uitdelen. U hoeft als ouder geen traktatie te verzorgen. Graag tijdig doorgeven wanneer uw kind zijn of haar verjaardag viert. In groep 1 en 2 zijn de ouders daarbij van harte welkom. Met de leerkracht maakt u daarvoor een afspraak.Door veranderingen van het lesprogramma in de middag hebben we besloten om de verjaardagen van de kinderen in groep 3 tot en met 8 te vieren zonder ouders erbij. Niet omdat u niet welkom bent, wel omdat het organisatorisch moeilijk is.

 

Schoolbieb

Bibliotheek op School

Scholen, gemeenten en bibliotheken hebben in schooljaar 2015-2016 de handen ineengeslagen voor kwaliteitsverbetering binnen het onderwijs. Door een gezamenlijke strategie op te stellen en bewezen diensten en programma’s van de bibliotheken te benutten, mag ook onze school nu genieten van een eigen schoolbibliotheek. De bieb bevat een ruim aantal boeken waar de leerlingen uit kunnen kiezen.Onder schooltijd op woensdag hebben de leerlingen de mogelijkheid om naar de schoolbieb te gaan. De leerkracht geeft aan wanneer het tijd is voor de leerlingen om naar de schoolbieb te gaan.

Dankzij verschillende vrijwilligers is de De Bibliotheek op school mogelijk. Komt u ook een kijkje nemen in onze schoolbieb?

Hoofdluis

Op woensdag na de vakantie worden alle kinderen gescreend op hoofdluis.De hoofdluiscommissie kijkt alle kinderen na en noteert het volgende:

- Er zijn luizen gevonden

- Er zijn (oude) neten gevonden

De directie stuurt een schoolmail naar alle groepen en leerkrachten waarin kinderen zitten die neten en/of luizen hebben. De ouders van de betreffende leerling worden persoonlijk geïnformeerd middels een parro-bericht. Als er bij uw kind luizen worden gevonden dan wordt u gebeld. Na 2 weken vindt er een her-controle plaats. Op onderstaande link vindt u meer informatie over het behandelen.

Folder Hoofdluis

Slecht weer programma

Bij slecht weer blijven de kinderen binnen. De beslissing om binnen te blijven, nemen de leerkrachten die pleindienst hebben in overleg. De leerkrachten vertellen de kinderen van tevoren wat ze in de pauze mogen doen.

Mogelijkheden zijn:

  • in één lokaal draait een TV-uitzending op het digibord
  • in één lokaal is ruimte voor gezelschapsspelletjes
  • in één lokaal kunnen kinderen rustig lezen

De leerkrachten spreken dit per unit af: groep 1-2, groep 2-3, groep 4-5, 5-6 en groep 7en 8. De leerkrachten die pleindienst hebben, lopen heen en weer tussen de groepen die pauze hebben. Indien wenselijk springt een extra leerkracht bij. Aan het eind van de pauze ruimen de kinderen samen op.

Kledingcontainer

Op de speelplaats voor de school staan drie kledingcontainers van Textielbank. U kunt hier uw gebruikte kleding kwijt. De opbrengst gebruikt de OR voor activiteiten en vieringen voor alle kinderen.

Foto gemaakt door leerling Ries, 8 jaar.