@media (min-width: 1200px) { .navbar-expand-xl .navbar-nav { margin-right: 2rem; } }

Nieuwsbrief

Betrokken ouders vinden wij belangrijk. Essentieel daarvoor is dat u goed geïnformeerd bent. De volgende communicatielijnen kunt u van ons verwachten:

  • In de schoolgids vindt u de visie en uitgangspunten voor het beleid. De schoolgids is te downloaden van onze website. Ook kunt u een papieren versie vragen bij de directie.
  • De informatiewijzer bevat vooral praktische informatie: namen, adressen, telefoonnummers, schooltijden, vrije dagen, vakanties, regels en afspraken. De kinderen die voor het eerst op school komen krijgen ook een informatieboekje over de gang van zaken in groep 1-2.
  • De maandelijkse nieuwsbrief is bedoeld voor activiteiten en actueel nieuws. De brief sturen we voor de eerste van de maand. We plaatsen hem ook op de website. Actuele informatie krijgt u tussendoor via een schoolbericht.
  • De website: www.bs-st-willibrordus.nl. geeft informatie over de school, de groepen, en actuele ontwikkelingen.
  • In het ouderportaal van ParnasSys volgt u de vorderingen van uw kind. Iedere ouder heeft een eigen code. In het ouderportaal ziet u ook de jaarplanning, verslagen van oudergesprekken en de groepslijst met adressen en telefoonnummers.
  • Op de informatie-avonden vertellen we over de dagelijkse gang van zaken, nieuwe ontwikkelingen en de opbrengsten van de school.
  • Kind-oudergesprekken en oudergesprekken houden u op de hoogte van de ontwikkelingen en vorderingen van uw kind. De data van deze gesprekken vindt u op de jaarplanning 2021-2022. U kunt ook altijd tussendoor een gesprek over uw kind aanvragen. Op onze beurt nemen wij, indien nodig, contact met u op.
  • Alle communicatie verloopt via de Parro-app van Parnassys. U heeft zo alle schoolberichten, nieuwsbrieven en foto’s in één overzicht bij elkaar.