Nieuwsbrief

Betrokken ouders vinden wij belangrijk. Essentieel daarvoor is dat u goed geïnformeerd bent. De volgende communicatielijnen kunt u van ons verwachten:

  • In de schoolgids vindt u de visie en uitgangspunten voor het beleid. De schoolgids is te downloaden van onze website. Vóór 1 oktober zal de schoolgids van het huidige jaar op de website staan.
  • De informatiewijzer bevat vooral praktische informatie: namen, adressen, telefoonnummers, schooltijden, vrije dagen, vakanties, regels en afspraken. De kinderen die voor het eerst op school komen krijgen ook een informatieboekje over de gang van zaken in groep 1-2.
  • De twee wekelijkse nieuwsbrief is bedoeld voor activiteiten en actueel nieuws. We plaatsen hem ook op de website. 
  • De website: www.bs-st-willibrordus.nl. geeft informatie over de school, de groepen, en actuele ontwikkelingen.
  • In het ouderportaal van ParnasSys volgt u de vorderingen van uw kind. Iedere ouder heeft een eigen code. In het ouderportaal ziet u ook de jaarplanning, verslagen van oudergesprekken en de groepslijst met adressen en telefoonnummers.
  • Kind-oudergesprekken en oudergesprekken houden u op de hoogte van de ontwikkelingen en vorderingen van uw kind. De data van deze gesprekken vindt u op de jaarplanning 2021-2022. U kunt ook altijd tussendoor een gesprek over uw kind aanvragen. Op onze beurt nemen wij, indien nodig, contact met u op.
  • Alle communicatie verloopt via de Parro-app van Parnassys. U heeft zo alle schoolberichten, nieuwsbrieven en foto’s in één overzicht bij elkaar.
  • Hieronder de onderwijskundige berichten vanuit de nieuwsbrieven. 

Hieronder ziet u Viggo die in januari 2024 mee heeft gedaan aan de voorlees wedstrijd Boxtelse scholen. Hij was de winnaar van onze groep 7 en vertegenwoordigde Willbrordus.

De planning voor de nieuwsbrieven schooljaar 2023-2024 is als volgt:

Maandag 4 september 2023: LINK

Vrijdag 22 september 2023: LINK

Vrijdag 6 oktober 2023: LINK

Vrijdag 27 oktober 2023: LINK

Vrijdag 10 november 2023: LINK

Vrijdag 24 november 2023: LINK

Vrijdag 8 december 2023: LINK

Vrijdag 22 december 2023: LINK

 

Vrijdag 12 januari 2024: LINK

Vrijdag 26 januari 2024: LINK

Vrijdag 9 februari 2024: LINK

Vrijdag 23 februari 2024: LINK

Vrijdag 8 maart 2024: LINK

Vrijdag 22 maart 2024: LINK

Vrijdag 5 april 2024: LINK

Vrijdag 19 april 2024: LINK

Vrijdag 17 mei 2024; LINK

Vrijdag 31 mei 2024: LINK

Vrijdag 14 juni 2024: LINK

Vrijdag 28 juni 2024: LINK

Vrijdag 5 juli 2024: LINK