@media (min-width: 1200px) { .navbar-expand-xl .navbar-nav { margin-right: 2rem; } }

PMM

Iedere school heeft ten minste één schoolcontactpersoon. De contactgegevens hiervan zijn zichtbaar op de posters in de school en op de website. De schoolcontactpersoon is toegankelijk voor alle betrokkenen bij de school. De taak van de schoolcontactpersoon beperkt zich tot het controleren en bewaken of de klacht procedureel juist behandeld wordt. De schoolcontactpersoon wordt niet geacht een bemiddelende rol te spelen tussen klager en aangeklaagde. De schoolcontactpersoon kan de klager verwijzen.

Als er sprake is van machtsmisbruik in de vorm van seksuele intimidatie (dat is ongewenste seksueel getinte aandacht in de vorm van verbaal, fysiek of non-verbaal gedrag) schakelt de schoolcontactpersoon altijd de externe vertrouwenspersoon (artikel 4) in.

Tevens kan de schoolcontactpersoon op verzoek van de klager of op eigen initiatief de klager een kopie van de klachtenregeling doen toekomen. Als de klager daarom vraagt, is dat verplicht.

Een contactpersoon is voor de uitvoering van zijn taak uitsluitend verantwoording schuldig aan het bevoegd gezag i.c. de directeur van de school.

Op onze school zijn dit Carien Brekelmans en Maaike Poirters.