Kanjertraining

Sociale- en emotionele ontwikkeling van onze kinderen.

Dit schooljaar 2023-2024 zijn we gestart met Kanjertraining.

Met Kanjertraining zorgen we voor vertrouwen, veiligheid, rust en wederzijds respect.

Kanjertraining gaat over het bevorderen van onderling vertrouwen in groepen. Vertrouwen is de basis voor het creëren van rust in de klas. Hierdoor kunnen kinderen weer tot leren komen en leerkrachten aan lesgeven. Willibrordus heeft gekozen voor de Kanjertraining omdat wij de sociale veiligheid belangrijk vinden en een prettig schoolklimaat voor kinderen willen stimuleren.

De Kanjertraining bestaat uit een serie lessen met bijbehorende oefeningen om de sfeer in de klas goed te houden (preventief) of te verbeteren (curatief).

Kanjertraining is een gedegen lesmethodiek voor burgerschap en het aanleren van sociale vaardigheden.

Werkwijzer Sociale Veiligheid

Aan de hand van de Kanjertraining is een Werkwijzer Sociale Veiligheid gemaakt. Dit is voor alle betrokkenen van de school. Hier de link.

Onze gedragsafspraken van Kanjertraining zijn:

 

Wat betekenen de petten?

De pedagogische driehoek

De pedagogische driehoek is van essentieel belang: KIND - OUDER(s) - SCHOOL. We werken in de sociale emotionele ontwikkeling van kinderen nauw samen. We kunnen niet zonder elkaar, samen zijn we sterk om het kind de begeleiding te geven die nodig is.