@media (min-width: 1200px) { .navbar-expand-xl .navbar-nav { margin-right: 2rem; } }

Kanjertraining

Sociale- en emotionele ontwikkeling van onze kinderen.

Schooljaar 2023-2024 starten wij met Kanjertraining.

Met Kanjertraining zorgen we voor vertrouwen, veiligheid, rust en wederzijds respect.

Kanjertraining gaat over het bevorderen van onderling vertrouwen in groepen. Vertrouwen is de basis voor het creëren van rust in de klas. Hierdoor kunnen kinderen weer tot leren komen en leerkrachten aan lesgeven. Willibrordus heeft gekozen voor de Kanjertraining omdat wij de sociale veiligheid belangrijk vinden en een prettig schoolklimaat voor kinderen willen stimuleren.

De Kanjertraining bestaat uit een serie lessen met bijbehorende oefeningen om de sfeer in de klas goed te houden (preventief) of te verbeteren (curatief).

Kanjertraining is een gedegen lesmethodiek voor burgerschap en het aanleren van sociale vaardigheden.

De komende tijd zullen we op deze pagina meer en meer informatie geven over de inhoud van Kanjertraining.

Maandag 18 september hebben we een studiedag waarop wij als team ons weer verder gaan scholen en in de avond zijn al onze ouders uitgenodigd, zodat wij hen mee kunnen nemen in wat Kanjertraining nu precies is. 

De pedagogische driehoek is van essentieel belang: KIND - OUDER - SCHOOL

We gaan al wel vanaf dag 1 van schooljaar 2023-2024 starten met de basisafspraken:

De 5 regels die in iedere groep komen te hangen: 

  • We vertrouwen elkaar 
  • We helpen elkaar 
  • We werken samen 
  • We hebben plezier 
  • We doen mee