@media (min-width: 1200px) { .navbar-expand-xl .navbar-nav { margin-right: 2rem; } }

Verkeersveilige school

Als school vinden wij de veiligheid in het verkeer van groot belang. We ondernemen jaarlijks verschillende activiteiten om onze kinderen veilig aan het verkeer te laten deelnemen.

Wij zijn een BVL-school, dit betekent dat wij het Brabants Verkeersveiligheid Label hebben.

In het Jeelo-project Veilig in het verkeer leren de kinderen de basisregels voor veilig spelen, lopen en fietsen. Het project start met het controleren van de eigen fiets. Ze oefenen het oversteken en veilig fietsen in parcoursen op het schoolplein.

Ze inventariseren de verkeersveiligheid in hun omgeving. En ze debatteren over hun eigen verantwoordelijkheid in het verkeer. Ook leren zij over het openbaar vervoer. Zij leren hun eigen routes plannen.De leerlingen laten tijdens een schoolexamen zien dat zij de verkeersregels kunnen toepassen tijdens lopen, oversteken of fietsen. Zij ontvangen een diploma.

In groep 7 nemen de leerlingen deel aan het verkeersexamen. Ze krijgen een theoretisch en praktisch examen.