@media (min-width: 1200px) { .navbar-expand-xl .navbar-nav { margin-right: 2rem; } }

Verkeersveilige school

Als school vinden wij de veiligheid in het verkeer van groot belang. We ondernemen jaarlijks verschillende activiteiten om onze kinderen veilig aan het verkeer te laten deelnemen.

Wij zijn een BVL-school, dit betekent dat wij het Brabants Verkeersveiligheid Label hebben.

In het Jeelo-project Veilig in het verkeer leren de kinderen de basisregels voor veilig spelen, lopen en fietsen. Het project start met het controleren van de eigen fiets. Ze oefenen het oversteken en veilig fietsen in parcoursen op het schoolplein.

Ze inventariseren de verkeersveiligheid in hun omgeving. En ze debatteren over hun eigen verantwoordelijkheid in het verkeer. Ook leren zij over het openbaar vervoer. Zij leren hun eigen routes plannen.De leerlingen laten tijdens een schoolexamen zien dat zij de verkeersregels kunnen toepassen tijdens lopen, oversteken of fietsen. Zij ontvangen een diploma.

In groep 7 nemen de leerlingen deel aan het verkeersexamen. Ze krijgen een theoretisch en praktisch examen.

Onze school heeft een werkgroep Verkeer. Een ouder coördineert het brigadieren. 's Ochtends om 8.15 uur staan brigadiers bij de oversteekplaatsen: de kerk en het Pannenkoekenbos. De brigadiers zijn ouders of andere vrijwilligers, die samen met de leerlingen van groep 8 zorgen voor een veilige oversteek. Deze ouders en kinderen zijn geïnstrueerd door de politie, dus zij weten hoe ze moeten handelen. Een veilige weg van en naar huis vinden we essentieel. We blijven op zoek naar ouders die willen brigadieren. Het kost één keer per week twintig minuten. U helpt de kinderen bij iets wat vanzelfsprekend zou moeten zijn... een veilige weg naar school.

Contactpersoon brigadieren is Suzanne Hofman-Veltman swlveltman@gmail.com