Samenwerken

Een goede samenwerking met de ondersteuningseenheid Zuid is belangrijk om ervoor te zorgen dat ieder kind de juiste begeleiding krijgt.

Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Ook als dat kind extra ondersteuning nodig heeft. Passend onderwijs noemen we dat.

De meeste kinderen stromen zonder noemenswaardige problemen door van peuterspeelzaal of kinderdagverblijf naar het basisonderwijs. Sommige kinderen hebben echter wat meer ondersteuning nodig. Dat kan tijdelijk zijn of voor de gehele schoolperiode.

De bedoeling van passend onderwijs is onder meer dat kinderen veel vaker in het reguliere onderwijs kunnen blijven. Met behulp van de expertise uit het speciaal onderwijs, kunnen we nog beter aansluiten op de behoeften van elk kind.

 

Voor het cultuuraanbod op school maken we gebruik van de Cultuurbox. In samenwerking met de scholen in Boxtel hebben we een mooi aanbod voor onze leerlingen.