@media (min-width: 1200px) { .navbar-expand-xl .navbar-nav { margin-right: 2rem; } }

Zorgadvies team

Zorgteam

Onze school heeft een zorgteam. Het biedt hulp aan leerlingen bij problemen; die kunnen van psychische of sociaal-emotionele aard zijn, maar ook te maken hebben met leren en ontwikkeling. Het zorgteam werkt nauw samen met verschillende zorginstanties. Zowel ouders als leerkrachten kunnen een beroep doen op het zorgteam.

Het zorgteam wordt bemand (m/v) door de intern begeleider van onze school, de jeugdverpleegkundige en de schoolmaatschappelijk werkster. De laatste ondersteunt ouders en leerkrachten met opvoedingsvragen en geeft informatie over de ontwikkeling van kinderen en problemen die zich daarbij voor doen.

Bij de jeugdverpleegkundige kunt u terecht met vragen over bijvoorbeeld de groei van uw kind, de opvoeding en problemen zoals bedplassen, slecht slapen. Beiden maken deel uit van het CJG.

Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Boxtel

In het Centrum voor Jeugd en Gezin Boxtel zijn alle organisaties vertegenwoordigd die zich met jeugd bezig houden zoals het consultatiebureau, de GGD, schoolmaatschappelijk werk, en andere professionals. Samen vormen zij het CJG Boxtel waar je terecht kunt voor informatie en advies bij opgroeien en opvoeden. Sint Ursula 12 5281 HV Boxtel

Bereikbaarheid: Ma - Do: 09.00 - 12.00 uur en 13.00 - 17.00 uur Vr: 09.00 - 14.30 uur

0411 657957