Zorgadvies team

Zorgteam

Onze school heeft een zorgteam. Het biedt hulp aan leerlingen bij problemen; die kunnen van psychische of sociaal-emotionele aard zijn, maar ook te maken hebben met leren en ontwikkeling. Het zorgteam werkt nauw samen met verschillende zorginstanties. Zowel ouders als leerkrachten kunnen een beroep doen op het zorgteam.

Het zorgteam wordt bemand (m/v) door de intern begeleider van onze school, de jeugdverpleegkundige en de schoolmaatschappelijk werkster. De laatste ondersteunt ouders en leerkrachten met opvoedingsvragen en geeft informatie over de ontwikkeling van kinderen en problemen die zich daarbij voor doen.

Bij de jeugdverpleegkundige kunt u terecht met vragen over bijvoorbeeld de groei van uw kind, de opvoeding en problemen zoals bedplassen, slecht slapen. Beiden maken deel uit van het CJG.

 

Schoolmaatschappelijk werk

Ik ben Kristel van der Velden en ik ben schoolmaatschappelijk werker op jullie school.

Ook volgend schooljaar ben ik tijdens inloopspreekuren aanwezig voor vragen. Loop gerust binnen, ik ben er elke 2e vrijdag van de maand tussen 8.30 en 10.00 uur. Uiteraard kunnen we ook buiten de inloopspreekuren om een afspraak maken. 

Ik denk graag mee als ouders vragen of zorgen hebben over hun kind of wanneer er hulp nodig lijkt te zijn in de thuissituatie. Ook wanneer een kind op school vastloopt of er andere vragen zijn, kunt U bij mij terecht. Samen kijken we wat de mogelijkheden zijn en welke hulp er ingezet kan worden.

Vaak loopt de aanmelding van schoolmaatschappelijk werk via de intern begeleider van school. Maar als ouder(s), verzorger(s) of kind, kun je ook altijd zelf contact opnemen.

Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Boxtel

In het Centrum voor Jeugd en Gezin Boxtel zijn alle organisaties vertegenwoordigd die zich met jeugd bezig houden zoals het consultatiebureau, de GGD, schoolmaatschappelijk werk, en andere professionals. Samen vormen zij het CJG Boxtel waar je terecht kunt voor informatie en advies bij opgroeien en opvoeden. Sint Ursula 12 5281 HV Boxtel

Bereikbaarheid: Ma - Do: 09.00 - 12.00 uur en 13.00 - 17.00 uur Vr: 09.00 - 14.30 uur

0411 657957