Schoolgids

Een goede communicatie tussen ouders en school is van groot belang, aangezien de basisschooltijd een cruciale rol speelt in het leven van kinderen en hun ouders. 

De schoolgids is speciaal samengesteld voor ouders, verzorgers en andere betrokkenen bij onze school. In deze gids vindt u praktische informatie zoals schooltijden, vakanties, studiedagen, schoolregels en opvang. We beschrijven hoe wij ons onderwijs organiseren, welke keuzes we maken, wat we belangrijk vinden en waarin we ons onderscheiden van andere basisscholen. Ook leest u vanuit welke missie en visie onze school werkt en wat u van ons mag verwachten.

Daarnaast vindt u in de schoolgids relevante informatie over de betrokkenheid van ouders bij de school en de verschillende manieren waarop we u informeren.

Hieronder presenteren wij de schoolgids voor het schooljaar 2024-2025. Deze is vastgesteld met instemming van de medezeggenschapsraad (MR).

We wensen u veel leesplezier.


Team Willibrordus