@media (min-width: 1200px) { .navbar-expand-xl .navbar-nav { margin-right: 2rem; } }

Schoolgids

Een goede communicatie tussen ouders en school is belangrijk. De basisschooltijd vormt tenslotte een
belangrijk onderdeel van een mensenleven. Zowel voor de kinderen als voor u.
De schoolgids is bedoeld voor de ouders, verzorgers en andere betrokkenen bij onze school. In deze
gids vindt u praktische informatie zoals de schooltijden, vakanties, studiedagen, schoolregels en
opvang. Er wordt beschreven hoe wij het onderwijs organiseren en welke keuzes we daarin hebben
gemaakt. Wat we belangrijk vinden en waarin we ons onderscheiden van andere basisscholen. We
geven aan vanuit welke missie en visie onze school werkt en wat u van ons mag verwachten.
In de schoolgids leest u ook relevante informatie over de betrokkenheid van ouders bij de school en de
andere manieren waarop we u informeren.
Hieronder is de schoolgids van schooljaar 2023-2024. Deze is vastgesteld met instemming van de oudergeleding van de medezeggenschapsraad (MR).


We wensen u veel leesplezier.


Team Sint Willibrordus