@media (min-width: 1200px) { .navbar-expand-xl .navbar-nav { margin-right: 2rem; } }

Cultuurbox

Binnen onze school zien we cultuureducatie niet als een doel op zich. Cultuureducatie is voor ons een middel om een onderwerp meer betekenis te geven en om leerlingen met een andere manier in contact te laten komen met de aangeboden leerstof. We willen cultuureducatie geïntegreerd aanbieden binnen het onderwijs. Dit betekent dat we cultuureducatie koppelen aan de Jeelo thema’s waar onze school mee bezig is. Om er zo voor te zorgen dat het betekenisvol is voor de leerlingen. 

Cultuureducatie omvat alle vormen van educatie waarbij cultuur als doel of als middel wordt ingezet. Cultuuruitingen kunnen een middel zijn om andere leergebieden te ondersteunen. Bij ons wordt cultuureducatie dan ook veelvoudig ingezet bij Jeelo (thematisch onderwijs). Meestal is het doel van cultuureducatie echter om inzicht in cultuur zelf te verwerven en vaardigheid te krijgen in artistieke technieken en uitdrukkingsvormen. Dit is het geval bij de cultuurgeoriënteerde vakken. 

Om ons cultuuraanbod vorm te geven worden we ondersteund door Cultuurbox. Met hun kennis en connecties in de plaatselijke culturele sector kunnen we de kinderen op onze school een brede culturele ontwikkeling bieden.