Ouders

Op onze school zijn veel ouders actief betrokken bij het onderwijs.

We hebben een hechte samenwerking met de OR (ouderraad) en de MR (medezeggenschapsraad).

Op deze manier is het mogelijk om verschillende activiteiten en schoolvieringen tot een groot feest te maken.

We realiseren ons dat een kind het beste opgroeit in een omgeving waar ouders en leerkrachten samen optrekken.