AVG

Privacyverklaring voor ouders

Cadans Primair en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Contactgegevens Schildershof 1A, 5271 BM, Sint-Michielsgestel
Contactgegevens Functionaris voor Gegevensbescherming: fg@dommelgroep.nl

Onze scholen verwerken persoonsgegevens van u en uw kinderen. Cadans Primair is als bevoegd
gezag wettelijk verantwoordelijk. Cadans Primair vindt een goede omgang met persoonsgegevens
van groot belang en is zich bewust van de privacywetgeving. We leggen u graag uit hoe wij met de
persoonsgegevens van uw kind omgaan. 

 
Medisch handelingsprotocol Cadans Primair

Om onnodige fouten te voorkomen, risico’s voor de kinderen te beperken en ter bescherming van haar
werknemers voert Cadans Primair een zeer terughoudend beleid aangaande de verstrekking van
geneesmiddelen.
Deze zorgverantwoordelijkheid komt als het gaat om hygiëne en gezondheid uitsluitend aan de ouders
toe. Zij zijn verantwoordelijk voor een juist gebruik van medicijnen van kinderen of voor het correct
uitvoeren van kleine medische ingrepen.

Waar mogelijk moeten medicijnen voor of na school of tussen de
middag thuis worden toegediend.

 
Protocol ICT en Sociale media voor leerlingen


We behandelen elkaar met respect en laten iedereen in zijn waarde.
Iedereen is verantwoordelijk voor wat hij/zij zelf plaatst op sociale media en kan daarop
aangesproken worden.
We helpen elkaar om goed en verstandig met internet en sociale media om te gaan en we spreken
elkaar ook daar op aan.
Denk altijd na voordat je iets verstuurt.