@media (min-width: 1200px) { .navbar-expand-xl .navbar-nav { margin-right: 2rem; } }

groep 1-2

Welkom op de site van groep 1-2

In groep 1-2 zijn Anne-Marie Beks en Suzanne Merkx de leerkrachten.

Suzanne werkt op maandag, dinsdag en vrijdag. Anne-Marie op woensdag, donderdag en vrijdag. De vrijdagen worden verdeeld. De groep start met 17 kinderen. In de loop van het schooljaar komen er 11 kinderen bij.

De groepsouders zijn Yolan van den Berg (moeder v. Thomas) en Lindsay Weijtmans (moeder v. Mees)

U kunt de groep volgen in Parro.

mailadressen

Anne- Marie: a.beks@cadansprimair.nl

Suzanne: s.velders@cadansprimair.nl

Onze missie en visie:

Wij maken er een dolfijn jaar van!

Wij willen een fijn jaar en dat doen we met elkaar!

   

De dagelijkse gang van zaken
Start van een dag

Vanaf 08:15 uur mogen de kinderen binnenkomen. Op de tafels liggen werkjes klaar waar de kinderen mee mogen spelen. Om 8:30 uur starten we samen in de kring. Op de weekwijzer kijken we welke dag het is, wat voor weer het is en wie de hulpjes-van-de-dag zijn. Aan de hand van de dagritmekaarten op het planbord zien de leerlingen het dagprogramma. Iedere dag is er een nieuw woord van de dag.

Allergie

In onze groep zit een leerling met een ernstige pinda allergie. Wij vragen u om de informatie vanuit school goed te bekijken. Het is belangrijk dat u bij het samenstellen van de lunchtrommel van uw kind(eren) ervoor zorgt dat er geen voedingsmiddelen zitten waarin pinda's zijn verwerkt. Dank u wel voor uw begrip en medewerking.

Projecten en thema’s

In de groep 1-2 werken we met de projecten van Jeelo, aangevuld met de projecten rond Sinterklaas en Kerst. De projecten van Jeelo zijn schoolbreed. Alle groepen werken aan hetzelfde project. Het doel is het uitbreiden van de belevingswereld van de kinderen. Een Jeelo project duurt ongeveer 6 weken. Het is in de groep terug te zien in de themahoek, maar ook aan het woord van de dag, het woordweb en de knutselwerkjes. De kinderen worden uitgedaagd tot ontdekken, verwondering en het eigen maken van vaardigheden en begrippen.

Voorbereidend taal- en leesonderwijs

De taalontwikkeling neemt bij kleuters een belangrijke plaats in. Bijna alle informatie wordt gegeven en ontvangen door het gesproken woord. Het is belangrijk dat je gevoelens en bedoelingen aan elkaar duidelijk kunt maken en dat je leert omgaan met taal. Bij kleuters gaat het dan voornamelijk om luisteren en spreken. Voor een doorlopende leerlijn is het belangrijk dat alle inhoudelijke taalaspecten evenwichtig aan bod komen, u kunt daarbij denken aan taalspelletjes (rijmen, luisterspelletjes), platen bekijken en erover vertellen, over je eigen gebeurtenissen vertellen en luisteren naar verhalen. Dit alles is geïntegreerd in Jeelo en wordt dagelijks aan de kinderen aangeboden. De computer wordt als hulpmiddel gebruikt bij taal- en rekenspelletjes. Daarnaast werken wij met een lettermuur waar om de veertien dagen een nieuwe letter wordt aangeboden. Deze letters zijn klankzuiver. De Letterdief helpt bij het aanbieden van een nieuwe letter.

Voorbereidend rekenonderwijs

In groep 1-2 zijn het stimuleren van de ontwikkeling van getalbegrip, het leren tellen en vooral rekenbegrippen belangrijk. Daarnaast werken wij met de cijfermuur waarmee we om de veertien dagen een nieuw cijfer aanbieden. De rekenspelletjes en activiteiten die we aanbieden komen uit Jeelo en Met Sprongen Vooruit. Ook is er een doorlopende leerlijn van alle inhoudelijke rekenaspecten die evenwichtig aan bod komen, u kunt daarbij denken aan tellen en getalbegrip, meten, wegen, en vergelijken, tijdsbeleving en ruimtelijke oriëntatie. De spelletjes, liedjes, versjes en verhalen worden door de dag heen aangeboden en herhaald.

Lichamelijke ontwikkeling

De gymlessen bestaan afwisselend uit spel, materiaal- en vrije lessen. Bij spel en materiaallessen leren de kinderen om te gaan met hun lichaam en hoe ze de verschillende materialen horen te gebruiken. De kinderen worden uitgedaagd om samen te spelen. De kinderen hebben geen gymkleding nodig, maar wel gymschoenen. Deze schoenen blijven op school. De kinderen gymmen op woensdagochtend in de gymzaal.

Daarnaast krijgen de kinderen volop ruimte om te bewegen; wat o zo belangrijk is. Dit doen we door buiten te spelen en dans en beweegspelletjes (in de klas en/of speelzaal) te doen. Hiermee ontwikkelen de kinderen zowel hun grove motoriek (hinkelen, huppelen, evenwicht bewaren) als hun fijne motoriek (kralen rijgen – iets vastpakken – potloodgreep) en hun oog-hand coördinatie ( schaar hanteren, puzzelstukjes neerleggen, strijkkralen, schrijfpatronen maken met bv zand – klei – scheerschuim en de ontwikkeling op het schrijfonderwijs ).

Muziek, drama en dans

In de klas en in de speelzaal maken we dagelijks muziek. We leren liedjes en dansjes, spelen op muziekinstrumenten en doen allerlei bewegingen op muziek. Muziek is leuk en heeft een positieve invloed op de sociale vaardigheden, de taalontwikkeling, het concentratievermogen en de zelfstandigheid van leerlingen. In Jeelo worden in een aantal projecten al bijpassende liedjes aangeboden. We halen ook inspiratie voor de muzieklessen uit de methode 123zing.

Pauze

De kinderen hebben 15 minuten pauze, van 10:15 uur tot 10:30 uur. Ze spelen dan buiten op de speelplaats voor de school. Net voor deze pauze, om 10:00 uur eten/drinken ze hun ‘tussendoortje’.

Speel-werktijd met ontwikkelingsmaterialen

De kinderen werken tijdens de speel-werktijd met een planbord. Het planbord hangt op een duidelijke plek in de groep. Op het planbord kunnen de kinderen zien welk werkje ze gaan doen. De werkjes bestaan uit: bouwhoek, themahoek, lees/schrijf hoek, computer, i-pads, materialen op reken- en taalgebied, constructiewerkjes en werkje van de week. Het knippen, plakken, tekenen en schilderen komt hierbij ook aan bod. De kinderen hebben een kaartje met hun foto dat bij een werkje op het Takenbord hangt. De leerkracht plant in de ochtend de werkjes en ’s middags mogen de kinderen zelf kiezen. Er wordt hen een zo gevarieerd mogelijk aanbod van werkjes aangeboden. De kinderen werken op hun eigen niveau en tempo.

Wereldoriëntatie

We werken schoolbreed met de Jeelo-projecten. Dit houdt in dat alle groepen, op hun eigen niveau met de lesstof bezig zijn. De 21st Century Skills, vaardigheden die de kinderen in de toekomst nodig hebben, komen tijdens de projecten uitgebreid aan bod. Er is veel ruimte voor samenwerken, opdoen van ICT-vaardigheden, kennisconstructie en creatief denken. Meer informatie vindt u op de homepage, in het blok Jeelo.

Engels Groove.me

We gebruiken de methode Groove.me voor groep 1 tot en met 8. Groove.me is een lesmethode Engels waarbij popmuziek de basis is van alle lessen. Muziek geeft kinderen zelfvertrouwen en enthousiasmeert! In de lessen zitten verschillende vormen van differentiatie om optimaal aan te sluiten bij de niveauverschillen van leerlingen. In groep 1-2 gebeurt dit met BOBO. Klik op de link voor meer informatie Groove.me

Sociaal-emotionele ontwikkeling

We werken met de methode: De Kracht van 8. De Kracht van 8 bestaat uit 8 krachten waarbij de kinderen en de volwassenen om hen heen respectvol met elkaar omgaan. We hanteren positieve uitgangspunten. Benoemen wat we wél willen in plaats van wat we niet willen. De basis bestaat uit 8 krachten, die zichtbaar gemaakt worden in allerlei activiteiten. Veel herhaling leidt ertoe dat het vanzelfsprekend wordt om respectvol met elkaar om te gaan.

Vanuit deze visie werken wij ook met Krachtgroepen. Hierbij zijn alle kinderen van groep 1 t/m 8 verdeeld over de Krachten en hebben acht keer per schooljaar een gezamenlijke activiteit. Deze activiteit kan in het teken van Jeelo staan, maar ook een eigen keuze zoals bv. samen spel – koken – bewegen. De kinderen blijven in principe hun hele schoolloopbaan, indien mogelijk, in dezelfde Krachtgroep.

Coöperatief leren

We werken en leren door ‘coöperatief leren’. In de kleutergroep krijgen de kinderen de eerste werkvormen aangeboden:

* Binnen – buitenkring

* Schoudermaatje

* Denken – delen – uitwisselen

* In de Rij

* Rondpraat

* Waar – niet waar

In de volgende schooljaren wordt het coöperatief leren verder uitgebouwd en leren ze werkvormen waarin ze samenwerken in duo’s en in teams.

Verjaardag

De verjaardag van uw kind wordt in groep 1-2 uitgebreid gevierd. We zingen, dansen, steken de kaarsjes aan. De ouders mogen hierbij aanwezig zijn. Traktaties houden we het liefst zo gezond mogelijk. De leerkracht deelt mee met de traktatie. Op welke dag we de verjaardag vieren kunt u, vooraf, met de leerkracht afspreken.

Tot slot

Wij vinden het erg leuk om te laten zien wat we allemaal in de klas doen. U bent dus altijd welkom om te komen kijken. Door op de link te klikken , leest u nog meer over groep 1-2