@media (min-width: 1200px) { .navbar-expand-xl .navbar-nav { margin-right: 2rem; } }

groep 8

Welkom op de site van groep 8

De leerkrachten van groep 8 zijn Hilde Kiggen (maandag) en Lotte van Gerven (dinsdag t/m vrijdag). In de groep zitten 20 leerlingen. De groepsouders zijn Evelien van Oers en Monique Looman. 

mailadres:  l.vangerven@cadansprimair.nl

                  h.kiggen@cadansprimair.nl

U kunt onze groep volgen in Parro.

 

De dagelijkse gang van zaken

Leeskwartier: 
We starten ieder dag met het ‘leeskwartiertje’. Door het jaar heen zijn er periodes waarin kinderen zelfstandig in een boek lezen of lezen met een maatje of leerkracht. De kinderen flitsen (woordjes lezen) op de computer. Ze doen dit samen met een maatje of de leerkracht. Het doel hierbij is het verhogen van het leestempo. Ook het voorlezen staat hoog in het vaandel. 
 
Instructies/ eigenaarschap

Er wordt voorafgaand aan de les aan de reparatiedoelen gewerkt. Hierdoor spelen we in op de leerdoelen die voor leerlingen moeilijk zijn. Beheersen de leerlingen het les doel, dan hoeft de verwerking niet gemaakt te worden. Deze leerlingen gaan dan werken aan verrijkingsopdrachten. Ook wordt er gewerkt met een doelenmap en het leerdoelenbord. Leerlingen krijgen zicht in welke doelen ze nog niet kunnen en waar ze aan willen werken tijdens de weektaak.Methodes: Rekenen: wereld in getallen WIG 5Taal en spelling: staal

 
Engels:
groove me
 
Wereld-oriëntatie:

JeeloStudievaardigheden: ZIPBegrijpend lezen: nieuwsbegrip

 
Coöperatief leren:

Coöperatief leren (ook wel samenwerkend leren genoemd) heeft een vaste plaats op onze school. In alle groepen leren de kinderen coöperatieve werkvormen. Het doel hierbij is dat de kinderen actief bezig zijn met de lesstof. Kinderen leren van en met elkaar. Ze werken in duo’s of in teams. Ook praten we over het werken met onze:– binnenstem, wanneer we stil werken– liniaalstem wanneer we iets zachtjes met elkaar bespreken– teamstem wanneer we verstaanbaar mogen zijn binnen ons eigen team– groepsstem, wanneer het voor de hele groep te horen mag zijn.Weektaak: Op de weektaak staan alle taken die de kinderen zelfstandig moeten maken. Drie uur per week staat weektaak op het rooster. De leerlingen maken hierin 6 taken die ze zelfstandig  moeten verwerken. Op dinsdag en donderdag kunnen zij ingepland staan voor verlengde instructie op de gebieden: werkwoordspelling, begrijpend lezen, rekenen en studievaardigheden. Het plannen en bijstellen van taken krijgt hierbij de aandacht en wordt regelmatig geëvalueerd.Creativiteit:In de projecten van Jeelo is veel ruimte voor creativiteit. De kinderen krijgen uitdagende opdrachten en er is volop gelegenheid om een eigen invulling te geven aan de uitwerking. Voor de muzieklessen halen we inspiratie uit de methode 123zing.Huiswerk/ agenda gebruik: 

De leerlingen krijgen per periode een huiswerkmapje mee naar huis. Elke vrijdag wordt het huiswerk om 08.30 uur ingeleverd en gecontroleerd. Het controleren gebruikt met de coöperatieve werkvormen. De leerlingen doen dit voor een groot deel zelf. Ze kunnen altijd met vragen bij de leerkracht komen.De kinderen nemen elke dag de agenda mee naar huis. Op donderdagochtend agenda check (agenda voorzien van paraaf van ouders). 

 
Leerwerk/ toets

De kinderen krijgen elke woensdag een werkblad/ samenvatting mee die thuis geleerd moet worden. In de klas maken we tijd voor een behapbare leerplanning. Deze planning wordt in de agenda opgeschreven. De leesstof waarover de toets gaat, wordt altijd één week van te voren meegegeven naar huis. De toetsen worden altijd op woensdag afgenomen.Eind groep 8:Aan het einde van het schooljaar gaan de kinderen op schoolkamp. Ook zal er een eind musical gehouden worden. De kinderen sluiten het schooljaar af met een laatste schooldag (LSD) en een gala avond. Voorbereiden voor het voortgezet onderwijs: De ouders van groep 7 en 8 worden uitgenodigd door de VO-scholen in de omgeving om zich (tegen die tijd) aan te melden voor de informatiedagen. Ook vinden er op diverse scholen rondleidingen plaats waar wij met groep 8 aan deel mogen nemen. De overstap van groep 8 naar de middelbare school zal verlopen via een warme overdracht. De leerkracht van groep 8 neemt deel aan BOVO-vergaderingen (Basis Onderwijs- Voortgezet Onderwijs).Gym:Wij gymmen op de volgende dagen en tijden: maandag 11.15 uur - 12.00 uur en vrijdag 11.45 - 12.30 uur

 
Afspraken
De kinderen krijgen elke week een taak waar ze zich aan moeten houden in de klas. Aan het einde van de dag worden er complimentenkaartjes ingezet. Ook hebben we in de klas 5 gouden afspraken gemaakt om op een positieve en fijne manier om te gaan met elkaar.  

Tot slot: Wij vinden het erg leuk om te laten zien wat we allemaal in de klas doen. U bent dus altijd welkom om te komen kijken.