@media (min-width: 1200px) { .navbar-expand-xl .navbar-nav { margin-right: 2rem; } }

groep 6

Welkom op de site van groep 5-6

De leerkracht in groep 6 is Maaike Poirters.

In de groep zitten 17 leerlingen. 

De groepsouders zijn: Maggy van den Aker en Marianne Olislagers

U kunt onze groep volgen in Parro

mailadres

Maaike             m.poirters@cadansprimair.nl

 

Onze missie en visie:

 

We bakken er iets moois van dit schooljaar

De dagelijkse gang van zaken

Leeskwartier

We starten ieder dag met het ‘leeskwartiertje’. Door het jaar heen zijn er periodes waarin kinderen zelfstandig in een boek lezen of waarin zij lezen met een maatje of leerkracht.

Instructies

Iedere dag krijgen de kinderen verschillende instructies op het gebied van rekenen, taal, spelling en lezen. Tijdens de instructie is er veel aandacht voor het individuele kind. Kinderen met minder behoefte aan instructie kunnen zelfstandig verder werken, kinderen met veel behoefte aan instructie zitten aan de instructietafel en krijgen daar extra uitleg over de leerstof.

Methodes

We gebruiken de volgende methodes:

Rekenen: Wereld in getallen (WIG)

Wereld in Getallen 5. Een nieuwe methode gebaseerd op de laatste didactische inzichten.

Drie didactische modellen, het hoofdfasenmodel, het drieslagmodel en het handelingsmodel, zorgen ervoor dat, samen met de observaties van de leerkracht, we snel en scherp zicht krijgen op de onderwijsbehoeften van de kinderen.

De nieuwe De wereld in getallen is een ‘hybride’ methode. Dit betekent dat deze methode papieren en digitale leermiddelen combineert. Per klas kunnen we een keuze maken uit de papieren of digitale variant. Deze keuze kan elk schooljaar gewijzigd worden.

De digitale variant van De wereld in getallen biedt de lesstof digitaal aan. Maar digitaal werken is geen doel op zich. Als doelen zich beter lenen voor papier biedt WIG5 een werkboekje aan. Zo werken de kinderen in het werkboek bij oefeningen waar ze een verhaal bij een som bedenken en tekenen en als ze moeten meten met een liniaal.De papieren variant van de nieuwe De wereld in getallen biedt het basislesmateriaal op papier aan met een aanvulling van digitale leermiddelen, zoals een digibordtool en oefensoftware. De kinderen werken met leerwerkboeken en er zijn er veel optionele papieren materialen met extra oefenstof.

Komend schooljaar gaan de groepen 3 tot en met 7 werken met de papieren variant

De rekendoelen zijn: WIG5_6_KINDDOELEN_S_BLOK1-9Door op de link te klikken, ziet u hoe de sommen worden aangeboden Onze rekenmanieren optellen,  Onze rekenmanieren aftrekkenOnze rekenmanieren vermenigvuldigenOnze rekenmanieren delen.

Taal en spelling: STAAL

De leerdoelen hierbij zijn

Klik op de linken voor meer informatie over spelling: regelkaarten 4-5-6 (2)Regelkaart groep 6 spelling staal 1,Regelkaart groep 6 spelling staal 2.

Schrijven

In onze groep besteden we aandacht aan het automatiseren van het lopend schrift en het temposchrijven.

Engels: Groove.me

We gebruiken de methode Groove.me voor groep 1 tot en met 8. Groove.me is een lesmethode Engels waarbij popmuziek de basis is van alle lessen. Muziek geeft kinderen zelfvertrouwen en enthousiasmeert! In de lessen zitten verschillende vormen van differentiatie om optimaal aan te sluiten bij de niveauverschillen van leerlingen. Klik op de link voor meer informatie Groove.me

Wereld-oriëntatie: Jeelo

De wereld-oriënterende vakken worden in projectvorm aangeboden. De kinderen ervaren samenhang en zien meer verbanden door het werken met projecten. We werken schoolbreed aan het project. Dit wil zeggen dat alle groepen, op hun eigen niveau met de lesstof bezig zijn. We stimuleren hierbij het stellen van eigen onderzoeksvragen door de kinderen. De 21st Century Skills, vaardigheden die de kinderen in de toekomst nodig hebben, komen tijdens de projecten uitgebreid aan bod. Er is veel ruimte voor samenwerken, opdoen van ICT-vaardigheden, kennisconstructie en creatief denken.Meer informatie vindt u op de homepage, in het blok Jeelo.

Coöperatief leren

Coöperatief leren (ook wel samenwerkend leren genoemd) heeft een vaste plaats op onze school. In alle groepen leren de kinderen coöperatieve werkvormen. Het doel hierbij is dat de kinderen actief bezig zijn met de lesstof. Kinderen leren van en met elkaar. Ze werken in duo’s of in teams.Ook praten we over het werken met onze:– binnenstem, wanneer we stil werken– liniaalstem wanneer we iets zachtjes met elkaar bespreken– teamstem wanneer we verstaanbaar mogen zijn binnen ons eigen team– groepsstem, wanneer het voor de hele groep te horen mag zijn.

Weektaak

Op de weektaak staan alle taken die de kinderen zelfstandig moeten maken.De kinderen plannen de taken zelf in. Ze bepalen dus zelf in welke volgorde ze de taken maken. We stimuleren dat de kinderen daarin bewuste keuzes maken.

Creativiteit

In de projecten van Jeelo is veel ruimte voor creativiteit. De kinderen krijgen uitdagende opdrachten en er is volop gelegenheid om een eigen invulling te geven aan de uitwerking. Voor de muzieklessen halen we inspiratie uit de methode 123zing.

Huiswerk

Om de 2 weken krijgen de kinderen op maandag een werkblad mee, dit gaat over spelling en rekenen. Het werkblad wordt thuis gemaakt en leveren ze vervolgens op school in. Als u de link selecteert, leest u meer over onze visie op huiswerk: visie huiswerk groep 5 en 6

De kinderen krijgen ook regelmatig een toets. Als u de link selecteert, leest u wat tips hoe de kinderen dit aan kunnen pakken: Hoe leer je een toets

Gym

Wij gymmen op de volgende dagen en tijden:

dag: dinsdag               tijd: 11:15 uur                            

dag: donderdag          tijd: 09:30 uur

Leuke en leerzame weblinks

https://www.redactiesommen.nl/

www.leerspellen.nlwww.kinderpleinen.nlwww.leestrainer.nlwww.rekenweb.nlwww.taal-oefenen.nlwww.wrts.nl

Tot slot

Wij vinden het erg leuk om te laten zien wat we allemaal in de klas doen. U bent dus altijd welkom om te komen kijken.