Basisschool Willibrordus is een Jeelo-school

Een Jeelo-school heeft als doel alle leerlingen meer te laten leren. Jeelo staat voor: Je Eigen Leeromgeving.

In twaalf projecten worden de wereld-oriënterende vakken aardrijkskunde, geschiedenis en natuur, techniek, kunstzinnige oriëntatie, leefstijl, EHBO en verkeer aangeboden.

Leerlingen leren niet meer in vakken, maar gaan maatschappelijk betrokken aan de slag in projecten. Ze benutten elkaars talenten en léren leren.

Op maandag 8 november start de hele school met het project “Maken van je eigen product” 

Start van het project: 

Op maandagmiddag 8 november openen we het project. In de eigen groepen maken de kinderen met verschillende materialen hoge, stevige torens. Ze gebruiken daarvoor bekers, blokken, kapla, knex, lego en post-its. Na afloop bekijken de kinderen elkaars creaties.  

Afsluiting 

We sluiten het project af op woensdag 22 december. De groepen 1 t/m 8 gaan bij elkaar op bezoek om de producten te bekijken. 

MAKEN VAN JE EIGEN PRODUCT

Competenties als rode draden.

 • Leerlingen krijgen elke 2 of 3 jaar een leerroute met een steeds grotere scope. Zo leren zij steeds meer over dit maatschappelijk relevante onderwerp. 

 • Van grondstof tot materiaal: kinderen leren over grondstoffen en doen materialenkennis op. 

 • Van constructie tot werking: kinderen ontdekken hoe producten in elkaar zitten. Welke constructies, verbindingstechnieken, overbrengingsprincipes en besturingstechnieken worden gebruikt? 

 • Van ambacht tot fabriek: kinderen bestuderen productieprocessen van begin tot eind. 

 • Van ontwerpen tot gebruiken: kinderen doorlopen de ontwerpstappen en maken en gebruiken uiteindelijk het product zelf. 

Projectresultaat:

Het doel van het project: Maken van je eigen product is dat kinderen meer leren over producten, zodat zij producten met meer respect gebruiken en meer respect hebben voor de makers ervan. Op deze manier leren leerlingen ook meer beroepen kennen. 

Een Jeelo-school werkt altijd vanuit drie pijlers:

 • Samen leven voor betrokkenheid
 • Samen werken voor competenties
 • Zelfstandig léren leren

Leeromgeving

Wij werken aan een leeromgeving waarin deze drie Jeelo-pijlers herkenbaar en evenwichtig aanwezig zijn. Wij maken daarin een ontwikkeling door.

We zijn onderdeel van de zogeheten Jeelo-community. Daarin werken scholen en experts samen aan een permanent verbeteren van het basisonderwijs. We werken volgens een ervaringsspiraal: ervaringen delen, evalueren en hiervan leren.

We streven steeds naar een goedlopende organisatie. Dit doen we door:

 • het vormen van een ‘kartrekkersgroep’
 • het houden van teambijeenkomsten over de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van Jeelo-projecten
 • het bevorderen van competenties van leerkrachten voor het werken met Jeelo
 • het scheppen van voorwaarden voor de permanente ontwikkeling van Jeelo
 • van groep 1 tot en met 8 te werken aan hetzelfde project. We starten en sluiten af met een gezamenlijke activiteit